Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

 


• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers/gasten van Casa Ribeira.
• De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf bij Casa Ribeira zijn voor rekening van de gebruikers.
• Bij beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van Casa Ribeira tijdens u verblijf bent u aansprakelijk en vragen wij u de schade of het vermiste item te vergoeden.
• Gebruikers dienen de instructies van de eigenaar op te volgen.
• De eigenaar kan gebruikers, bij overtreden van deze Algemene Voorwaarden en tevens ook bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Casa Ribeira ontzeggen en/of weigeren. Dit zonder restitutie van de verblijfskosten.  Dit ter beoordeling van eigenaar.
• De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
• De gebruikers van Casa Ribeira zich te houden aan het onderstaande huishoudelijk regelement.


2. Reservering en bevestiging


• U kunt de huurovereenkomst | reservering mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail aangaan.
• Na ontvangst van Uw reserveringsverzoek stuurt Casa Ribeira u een bevestiging (mits plaats beschikbaar). De reservering is definitief na een aanbetaling van 20%.
• Er zijn geen kosten voor het reserveren van een verblijf.


3. Betaling


• De aanbetaling van een reservering dient, zoals op de factuur zal worden vermeld binnen 7 dagen na reservering te zijn bijgeschreven op één van de volgende bankrekeningnummer(s) o.v.v. het reserveringsnummer.
• NL96RABO0116509198 op naam van S.M.A. Janssen of  PT50 0010 0000 5920 9711 5013 3 op naam van Stefanus Martinus Anna Janssen
• Bij reserveringen met een aankomstdatum binnen 7 dagen kunt u het totale bedrag bij aankomst voldoen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van creditcard of pinbetaling.
• De tarieven vindt u terug op de Website van Casa Ribeira.
• Aanbetalen direct na reservering 20% van het totaalbedrag, Het restant bedrag, 80%, dient u te uiterlijk 14 dagen voor aankomst te voldoen.


4 Annulering


• Als u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst (reservering) na te komen dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Dit zodat wij de vrijgekomen accommodatie(s) opnieuw aan kan bieden.
• Bij annulering tot 14 dagen voor aankomst vindt volledige restitutie plaats van de aanbetaling, bij annulering 14 dagen voor aankomst vindt er geen restitutie meer plaats over uw aanbetaling van 20%.


5. Huishoudelijk reglement onderdeel van Algemene voorwaarden


• Bij aankomst ontvangen wij u altijd persoonlijk. U dient zich op verzoek te legitimeren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs.  Als u geen Portugees ingezetene bent dient u ook een check-in formulier in te vullen. U krijgt dit bij aankomst.
• Op de dag van aankomst kunt u tussen 15.00 en 20:00 uur inchecken. U kunt op verzoek ook eerder c.q. later inchecken mits dit mogelijk is.
• Op de dag van vertrek verwachten wij uiterlijk om 11.00 uur de accommodatie voor vervolgverhuur vrij te hebben. Een latere uitcheck in overleg en op basis van beschikbaarheid.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
• Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 uur en 08.00 uur, dient te worden voorkomen. Geluidsdragers en dergelijke mogen geen hinder voor anderen zijn.
• Huisdieren op Casa Ribeira zijn onder voorwaarden ook toegestaan, zie onze huisregels.
• Roken is in de accommodaties is niet toegestaan. Buiten en op het terras is er gelegenheid voor u om te roken, dit uiteraard in overleg met de andere gasten.


Wij verwelkomen u graag en wensen u een aangenaam verblijf.